Home

Ana kategoriler » Maddeler » Söz türleri » Sözcükler

Tüm dillerdeki sözcükler. Cümleler içerisinde kullanılan ana ögeler. Buradan ulaşabileceğiniz sayfalar şöyledir:

  • Kategori:Bağlaçlar: İlgili sözcükleri ya da tümceleri birbirine bağlayan sözcükler.
  • Kategori:İlgeçler: Tek başına anlamı olmayan, sonuna geldiği sözle cümledeki diğer kelimeler arasında ilişki kuran sözcükler.
  • Kategori:Adlar: Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren sözcükler.
  • Kategori:Adıllar: Belirsizlik, dönüşlülük, işaret, sual ve şahıs anlamları vererek varlıkların yerini tutan sözcükler.
  • Kategori:Belirteçler: Eylemleri, ön adları veya belirteçleri nitelendiren sözcükler.
  • Kategori:Sayı adları: Sayıları göstermek için kullanılan karakterler.
  • Kategori:Ünlemler: Türlü duyguları anlatan veya bir tabiat sesini yansıtan sözcük.
  • Kategori:Eylemler: Cümlelerin bildirdiği işi gösteren ve bu iş hakkında zaman, kip ve kişi bilgisi veren sözcükler.
  • Kategori:Ön adlar: Adları; nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımdan niteleyen sözcükler.