Wiktionary:Kategorier/Speciella kategorier

De flesta kategorier som används i Wiktionarys uppslag kan beskrivas av strukturen på Wiktionary:Kategorier, men det finns några som inte riktigt passar in, och de beskrivs här.

Tecken

De flesta kategorier sorteras både i den angivna hierarkin och efter språk, men inte Tecken och dess underkategorier. Anledningen är att de flesta tecken är tvärspråkliga, och det skulle vara onödigt att skapa kategorier för både "Tecken" och "Tvärspråkligt/Tecken", för både "Siffror" och "Tvärspråkligt/Siffror", när de förra bara skulle innehålla motsvarande kategori med prefixet "Tvärspråkligt/".

Tecken och dess underkategorier behandlas särskilt av {{kategorinavigering}}. Se närmare beskrivning där.

Härledningar

Etymologier kan anges med hjälp av mallarna {{härledning}} och {{härledning-}}. De kategoriserar en sida i en kategori på formen <Språk>/Härledningar från <språk>. Svenska uppslag som härleds ur fornsvenska ord placeras i Svenska/Härledningar från fornsvenska. Den kategorin placeras i sin tur i både Svenska/Härledningar och Fornsvenska/Härledningar.

Om vi bara behandlar svenska, engelska och finska får vi följande kategoristruktur:

Kategorierna Härledningar och de på formen <Språk>/Härledningar hanteras av {{kategorinavigering}}, medan kategorier på formen <Språk>/Härledningar från <språk> hanteras av {{kategorinavigering-härledningar}}. Se närmare beskrivning där.