Hjälp:Genvägar

Se även garanterat komplett lista

Wiktionarys genvägar är förkortningar för olika sidor i namnrymden Wiktionary (och i undantagsfall, artikelnamnrymden). Genvägar skapas dels för sidor som används mycket, och dels för sidor vars namn är långa och därmed jobbiga att skriva in direkt i webbläsarens adressfält.

En fullständig lista över aktuella genvägar hittar du här - lägg till alla du skapar!

Som namngivningsprincip gäller att de alla börjar med WT:. Lämpligen läggs {{genväg|[[<genvägens namn>]]}} in i början av målartikeln.

Genvägarna är främst avsedda att användas i sökrutan när man vill gå direkt till en artikel. Genvägarna kan också användas för att länka till sidor (som i tabellen här nedanför), de länkarna fungerar bara om man använder versaler. Stoppar man in en genväg i sökrutan fungerar dock versaler och gemena lika bra.

Här följer en tabell över genvägar.

Genväg Målsida
WT:APP Wiktionary:Appendix
WT:ADMIN Wiktionary:Administration/Administratörer
WT:BABEL Wiktionary:Hjälp/Babel
WT:BB Wiktionary:Bybrunnen
WT:BOA Wiktionary:Administration/Begäran om administratörskap
WT:FR Wiktionary:Fikarummet
WT:GEN Wiktionary:Hjälp/Genvägar
WT:GFDL Wiktionary:Licens
WT:GV Wiktionary:Hjälp/Genvägar
WT:NPOV Wiktionary:Riktlinjer/Skriv från en neutral utgångspunkt
WT:SR Kategori:Wiktionary:Raderas?
WT:SSBR Wiktionary:Sidor som bör raderas
WT:ÖT Övriga tecken