Home

Se även Wiktionary:Projekt/Kategorisering

Doddebot och Skalbot använder denna sida för att underhålla kategoristrukturen. Istället för att manuellt skapa kategorier läggs kategorin till i strukturen nedan. Kategorier som inte finns med i listan rörs inte av botar. Kategorier som finns med utgår botarna ifrån att de stämmer, och tar bort befintliga kategoriangivelser i kategorierna. Endast artiklar i artikelnamnrymden berörs.

Några av kategorierna kräver särskild hantering. De beskrivs på Speciella kategorier.

Här följer en representation av den kategoristruktur som används idag:

Index

Kategorier

Grupp 1

Grupp 2: Ordklasser

Grupp 3: Övriga "H3-rubriker"

Grupp 4: Dialekter och stilvärdesmarkeringar

Grupp 5: Övriga språkligt motiverade kategorier

Grupp 6: Ämnes- och gruppindelningar