Главная

słowniki języka polskiego

Tytuł Szablon Edytorzy w posiadaniu
Słownik języka polskiego, red. Jan Karłowicz, Adam Kryński, Władysław Niedźwiedzki, Warszawa 1900–1927. {{Karłowicz1900}} Vearthy
Słownik języka polskiego, tomy I-X + Suplement, tom XI; red. Witold Doroszewski; wyd. Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe; Warszawa 1958-1969 {{Doroszewski1958}} Youandme, Ludmiła Pilecka
Słownik języka polskiego, tomy I-III; red. Mieczysław Szymczak {{Szymczak1982}} Warszawa 1982-3; ISBN 83-01-00281-6

Youandme, Vearthy
{{Szymczak1992}} Warszawa 1992; ISBN 83-01-10902-5

Ludmiła Pilecka
{{Szymczak2002}} Warszawa 2002; ISBN 83-01-13769-X

Olaf
Inny słownik języka polskiego; red. Mirosław Bańko; wyd. PWN; Warszawa 2000; ISBN 83-01-12826-7 {{BańkoISJP2000}} Youandme
Współczesny słownik języka polskiego, t. I i II; Bogusław Dunaj; Langenscheidt; Warszawa 2007; ISBN 978-83-7476-264-9 {{Dunaj2007}} Ludmiła Pilecka
Bogusław Dunaj, Wielki słownik języka polskiego, Warszawa, Buchmann, 2009, ISBN 978-83-7476-693-7. {{Dunaj2009}} tsca
Uniwersalny słownik języka polskiego; red. Stanisław Dubisz i Elżbieta Sobol; Wydawnictwo Naukowe PWN {{USJPonline}} 195.205.156.30, Azureus, Olaf
Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 1-50; red. Halina Zgółkowa; Wydawnictwo Kurpisz; Poznań 1996-2005; ISBN 83-900203-3-5 {{Zgółkowa1996}} Youandme
Ilustrowany słownik języka polskiego; red. Elżbieta Sobol; Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa 1999; ISBN 83-01-12869-0 tsca

słowniki poprawnej polszczyzny

Tytuł Szablon Edytorzy w posiadaniu
Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, t. I i II; pod red. Andrzeja Markowskiego; Warszawa 2006; ISBN 978-83-01-14794-5, ISBN 83-01-14794-6
Słownik poprawnej polszczyzny; red. Witold Doroszewski; wyd. PWN; {{Doroszewski1980}} Warszawa 1980; ISBN 83-01-00520-3
Youandme
Warszawa 1980; ISBN 83-01-03811-X
Vearthy
Nowy słownik poprawnej polszczyzny; red. Andrzej Markowski; Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa 2000; ISBN 83-0113111-X {{MarkowskiNSPP2000}} Richiski
Nowy słownik poprawnej polszczyzny; red. Andrzej Markowski; Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa 2002; ISBN 83-01-13681-2 {{MarkowskiNSPP2002}} Ludmiła Pilecka
Daniela Podlawska, Magdalena Światek-Brzezińska, Słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa-Bielsko-Biała, Wydawnictwo Szkolne PWN ParkEdukacja, 2009, ISBN 978-83-7446-842-8. {{Podlawska2009}} Olaf

słowniki polszczyzny potocznej

Tytuł Szablon Edytorzy w posiadaniu
Słownik polskich wyzwisk, inwektyw i określeń pejoratywnych; Ludwik Stomma; Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt; Warszawa 2000; ISBN 83-87988-72-3 Richiski
Słownik polszczyzny potocznej; Janusz Anusiewicz, Jacek Skawiński; Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa-Wrocław 2000; ISBN 83-01-11930-6 Youandme
Słownik polszczyzny potocznej; Maciej Czeszewski; Wydawnictwo Naukowe PWN {{Czeszewski2006}} Warszawa 2006; ISBN 83-01-14631-1, ISBN 978-83-01-14631-3

Ludmiła Pilecka
{{Czeszewski2008}} Warszawa 2008; ISBN 978-83-01-15665-7

Richiski

słowniki etymologiczne

Tytuł Szablon Edytorzy w posiadaniu
Słownik etymologiczny języka polskiego; Wiesław Boryś; wyd. Wydawnictwo Literackie; Kraków 2006; ISBN 83-08-03648-1 {{Boryś2006}} Youandme
Słownik etymologiczny języka polskiego, tom I (A-Jużyna), tom II (K-Kot); Franciszek Sławski; wyd. Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego; Kraków 1958-1963 Youandme
Słownik etymologiczny języka polskiego; Aleksander Brückner; wyd. Wiedza Powszechna {{Bruckner1974}} Warszawa 1974

Youandme
{{Bruckner1985}} Warszawa 1985

Ludmiła Pilecka
Słownik etymologiczny języka polskiego; Krystyna Długosz-Kurczabowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009; ISBN 978-83-01-14361-9 {{Długosz2009}} Ludmiła Pilecka
Słownik etymologiczny miast i gmin PRL; Stanisław Rospond; wyd. Ossolineum; Wrocław 1984; ISBN 83-04-0190-9 {{Rospond1984}} Youandme, Ludmiła Pilecka
Słownik etymologiczny nazw geograficznych Polski; Maria Malec; Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa 2003; ISBN 83-01-13857-2 {{Malec2003}} ABX, 195.205.156.30
Słownik zapożyczeń niemieckich w polszczyźnie; red. M. Łaziński; Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa 2008; ISBN 978-83-01-15588-9 {{Łaziński2008}} ABX, 195.205.156.30
Słownik eponimów czyli wyrazów odimiennych; Władysław Kopaliński; Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa 1996; ISBN 83-01-11978-0 {{KopalińskiSE1996}} Ludmiła Pilecka
Słownik etymologiczny języka polskiego; Izabela Malmor, Wydawnictwo Szkolne PWN ParkEdukacja; Warszawa - Bielsko-Biała; ISBN 978-83-262-0146-2 {{Malmor2009}} Slawojar, tsca, Olaf
Zapożyczenia włoskie we współczesnej polszczyźnie; Maria Borejszo, Wydawnictwo Naukowe UAM; Poznań; ISBN 978-83-232176-5-7 {{Borejszo2007}} ABX, 195.205.156.30
Mirosław Bańko, Lidia Drabik, Lidia Wiśniakowska, Słownik spolszczeń i zapożyczeń, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, ISBN 978-83-01-15121-8. {{BańkoSSIZ2007}}

słowniki frazeologiczne

Tytuł Szablon Edytorzy w posiadaniu
Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. I i II; Stanisław Skorupka; Wiedza Powszechna, Warszawa 2002; ISBN 83-21-40432-4 {{SkorupkaSFJP2002}} Ludmiła Pilecka
Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego; Piotr Müldner-Nieckowski; wyd. Świat Książki; Warszawa 2003; ISBN 83-7311-734-2 Youandme
Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami; opracowanie: Anna Kłosińska, Elżbieta Sobol, Anna Stankiewicz; Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa 2009; ISBN 978-83-01-14273-5 Richiski
Słownik przysłów w ośmiu językach, Dobrosława i Andrzej Świerczyńscy; Wydawnictwo Naukowe PWN 2004; ISBN 83-01-14168-9 {{Świerczyńscy2004}} 195.205.156.30

słowniki wyrazów obcych

Tytuł Szablon Edytorzy w posiadaniu
Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem; cz. 1 i 2 (t. IV i V serii); Władysław Kopaliński; Rzeczpospolita; Warszawa, 2007; ISBN 978-83-60688-78-6 Ludmiła Pilecka
Andrzej Markowski, Radosław Pawelec, Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych, Warszawa, Langenscheidt, 2007, ISBN 978-83-7476-242-7. {{MarkowskiWSWOIT2007}} Ludmiła Pilecka
Andrzej Markowski, Radosław Pawelec, Kieszonkowy słownik wyrazów obcych, Warszawa, Langenscheidt, 2007, ISBN 9788374763387. {{MarkowskiKSWO2007}} PMG
Słownik wyrazów obcych, red. Elżbieta Sobol, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, ISBN 83-01-11487-8. {{SWO-PWN1997}} Ludmiła Pilecka
Słownik wyrazów obcych PWN, Jan Tokarski (red.), PWN Warszawa 1980, ISBN 83-01-00521-1 Olaf

słowniki gwar i dialektów

Tytuł Szablon Edytorzy w posiadaniu
Mały słownik gwary Górnego Śląska, cz. 1; Bożena Cząstka-Szymon, Jerzy Ludwig, Helena Synowiec; LEKSEM; Katowice 1999. ISBN 83-910773-07 {{Cząstka1999}} Ludmiła Pilecka

słowniki branżowe

Tytuł Szablon Edytorzy w posiadaniu
Ilustrowany słownik techniczny w 8 językach: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, polski, portugalski, rosyjski, włoski; KLR Publishers Ltd., Londyn tsca
Ilustrowany słownik samochodowy, 6-języczny (polski, angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski); Czesław Blok, Wiesław Jeżewski, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności; Warszawa 2007; wyd. IX; ISBN 978-83-206-0234-0 tsca
Polsko-angielsko-niemiecki ilustrowany słownik budowlany; Killer W.; Arkady; Warszawa 2007; ISBN 83-213-4102-0 tsca
Słownik seksualizmów polskich; Jacek Lewinson; wyd. Książka i Wiedza; Warszawa 1999; ISBN 83-05-13032-6 {{Lewinson1999}} Youandme
Nowy słownik gwary uczniowskiej; red. Halina Zgółkowa; wyd. Europa; Wrocław 2004; ISBN 83-88962-71-X {{Zgółkowa2004}} Youandme
Słownictwo i frazeologia życia towarzyskiego w polskiej leksykografii XX wieku; Anna Piotrowicz; Wydawnictwo Naukowe UAM; Poznań 2004; ISBN 83-232-1378-X ABX
Słownik szkolny. Terminy literackie; Stanisław Jaworski; Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990; ISBN 83-02-02355-8 Ludmiła Pilecka
Szkolny słownik matematyczny; Edward Siwek; Wydawnictwo Videograf II, Katowice 2001; ISBN 83-7183-190-0 Adam
Słownik medyczny i farmaceutyczny w 11 językach; red. nacz. Evelyn Boss; MedPharm, Wrocław 2006; ISBN 83-60466-04-1, ISBN 978-83-60466-04-9 {{Boss2006}} Adam
Wielojęzyczny słownik zwrotów handlowych; red. Jan J. Stoppa; Exter, Gdańsk 1993; ISBN 83-900429-6-7 {{Stoppa1993}} 195.205.156.30
Dictionary of chemistry and chemical technology. In four languages: English, German, Polish, Russian; Z. Sobecka, W. Biernacki, D. Kryt, T. Zadrożna; Pergamon Press, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Oxford, Londyn, New York, Paris, Warszawa 1962 {{Sobecka1962}} 195.205.156.30
Słownik terminów muzyki rozrywkowej; Adam Wolański; Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000; ISBN 83-01-12966-2 {{Wolański2000}} 195.205.156.30
Słowniczek oznaczeń i skrótów muzycznych; Danuta Gwizdalanka; Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA, Kraków 2004; ISBN 978-83-224-0551-2 {{Gwizdalanka2008}} 195.205.156.30
Podręczny słownik włókienniczy w 5 językach; Wacław Fabierkiewicz; Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1955 {{Fabierkiewicz1955}} 195.205.156.30
Technika świetlna. Słownik techniczny angielsko-niemiecko-francusko-rosyjsko-hiszpańsko-polsko-węgiersko-słowacki; pod redakcją Dr. inż. Ralfa Zimmermanna; Veb Verlag Technik, Berlin 1977 {{Zimmermann1977}} 195.205.156.30
Słownik papierniczy w czterech językach; Wydawnictwo przemysłu lekkiego i spożywczego, Warszawa 1966 195.205.156.30

inne

Tytuł Szablon Edytorzy w posiadaniu
Słownik nauki o języku; Daniela Podlawska, Iwona Płóciennik; wyd. Park, Bielsko-Biała 2006, wyd. IV; ISBN 83-7266-464-1 Youandme, Alessia
Słownik frekwencyjny polszczyzny współczesnej; red. Zygmunt Saloni; wyd. PAN Instytut Języka Polskiego; Kraków 1990 Rovdyr
Słownik wyrazów bliskoznacznych; red. Stanisław Skorupka, wyd. Wiedza Powszechna Warszawa 1971

Marcowy zając
Warszawa 1987

Youandme
Wielki słownik ortograficzno-fleksyjny; red. Jerzy Podracki; wyd. Horyzont; Warszawa 2001; ISBN 83-7311-161-1 {{Podracki2001}} Youandme
Słownik wyrazów zapomnianych; Krystyna Holly, Anna Żółtak; Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa 2001; ISBN 83-01-13283-3 {{Holly2001}} Youandme
Mały słownik zaginionej polszczyzny; red. Felicja Wysocka; wyd. LEXIS; Kraków 2003; ISBN 83-89425-20-3 {{Wysocka2003}} Youandme
Mirosław Bańko, Maria Krajewska, Słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, ISBN 83-01-11472-X. {{BańkoSWK1994}} Ludmiła Pilecka
Słownik paronimów czyli wyrazów mylonych; Małgorzata Kita, Edward Polański; Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa 2008; ISBN 9788301156435 {{Kita2008}} Ludmiła Pilecka
Słownik nazw własnych; Jan Grzenia; Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002; ISBN 83-01-13710-X {{GrzeniaSNW2002}} Ludmiła Pilecka
Słownik wyrazów brzydkich; Wyd. Total-Trade, Kraków 1992 {{SWB1992}} ISBN 83-900641-0-3

Richiski
{{SWB1992-2}} ISBN 83-900641-1-1

195.205.156.30
Mieczysław Karaś, Maria Madejowa (red.), Słownik wymowy polskiej, Warszawa, Kraków, PWN, 1977. {{Karaś1977}} Olaf, Youandme
Słownik symboli, Władysław Kopaliński, Wiedza Powszechna, Warszawa 1990, ISBN 83-214-0872-9 Olaf
Słownik imion, opr. W. Janowowa, A. Skarbek, B. Zbijowska, J. Zbinowska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1975 {{SłownikImion1975}} 195.205.156.30
Józef Paruch, Słownik skrótów, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1970, ISBN 83–214–0717–X Alessia