Τ

Capitello modanatura mo 01.svg Greco antico

Ancient Greek scroll icon 2.pngLettera

Τ (ταύ, tau)

  1. Τ, τ, diciannovesima lettera maiuscola dell'alfabeto greco antico