Κ

Capitello modanatura mo 01.svg Greco antico

Ancient Greek scroll icon 2.pngLettera

Κ (κάππα, kappa)

  1. Κ, κ, decima lettera maiuscola dell'alfabeto greco antico