te

hrvatski jezik

izgovor:
definicija:
veznik

(1.1) za ukazivanje na uzročno - posljedičnu vezu između sastavnih rečenica

prijevodi: