biti

hrvatski

Glagol

infinitiv glagola: biti

  1. opći, pomoćni glagol koji označava stanje postojanja

Primjeri

  • Bio sam u gradu.
  • Sutra planiram biti u gradu.