Главная

Думите в този списък притежават само основна форма.

А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

А

аакоалаамаами

Д

дадето

И

иили

К

като

Н

нинитоно

П

папък

Т

татоту

Х

хем

Ч

че

Я

я