Главная

Графически съкращения

  • Различни части на речта:
  • Изрази:
  • Измерителни единици:

Лексикални съкращения