Главная

Всяка препратка на тази страница води към съответната таблица със словоформи.

А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

В

втори

Д

двадвадесетдвадесетидванадесетдванадесетидвестадеветдеветдесетдеветдесетидеветидеветнадесетдеветнадесетидеветстотиндесетдесети

Е

единединадесетединадесети

М

малцинамилиардмилионмнозина

Н

неколцинанула

О

осемосемдесетосемдесетиосемнадесетосемнадесетиосемстотиносми

П

петпетдесетпетдесетипетипетнадесетпетнадесетипетстотинпръв

С

седемседемдесетседемдесетиседемнадесетседемнадесетиседемстотинседмисто

Т

третитритридесеттридесетитрилионтринадесеттринадесетитриста

Х

хиляда

Ч

четвъртичетиричетиридесетчетиридесетичетиринадесетчетиринадесетичетиристотин

Ш

шестшестдесетшестдесетишестишестнадесетшестнадесетишестстотин