Главная

Всяка препратка на тази страница води към съответната таблица със словоформи.

А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

А

аз

В

вашвиевсекивсичкиявсякакъввсякой

И

инакъв

К

какъвкакъвтокойкойтоколкав

М

мой

Н

нашнеговнеиннечийниеникакъвникойничийнякакъвнякой

О

онакъвонзионя

С

свой

Т

такъвтвойтетехентитотозитойтолкавтоятя

Ч

чийчийто